Core

615 094 664

accca@sorolls.org

-LLUÍS GALLARDO. Advocat especialitzat en contaminació acústica.

“El so passa a ser soroll quan una persona ho entén com una molèstia”.

Després de més de 18 anys com a jurista especialitzat en el tema del soroll, puc constatar que encara és molt minoritària, la percepció de la població del fet que la contaminació acústica afecta i molt a la nostra salut i a la nostra integritat psíquica en el nostre dia a dia, tant o més que la contaminació atmosfèrica que ens mostren en temps real els mitjans. S'ha de fer el mateix amb les mesures i els efectes del soroll.


La tasca que duem a terme a l'ACCCA, és denunciar els abusos que tantes persones pateixen cada dia en aquest invisible i silenciat tema, i aprofitem per fer pedagogía en mitjans de comunicació de gran difusió.


A l'ACCCA, lluitem per la comprensió i el respecte, i per damunt de tot, que es faci justícia sempre que els ciutadans siguin exposats al soroll excessiu.

 

Si necessita assessorament, pot visitar AECA.CAT

 

 

El soroll aborrega, degrada. No és cultura.

"El soroll és un contaminant energètic que envaeix la nostra intimitat i lesiona la nostra salut física i mental".
La nostra societat pateix el mal del soroll. Una epidèmia que ens fa enmalaltir i a la que no se li presta massa atenció en els mitjans de comunicació. La contaminació atmosfèrica genera grans titulars, en canvi la contaminació acústica irònicament, és una tortura silenciosa. Gairebé no s'en parla enlloc, fins que ens toca de ben aprop.
A l'ACCCA lluitem contra aquesta epidèmia "silenciosa" i alhora fem pedagogía referent als greus problemes que comporta el soroll per a la salut de les persones.