Avís legal

Informació general sobre la web

Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’accés i ús adequat de la web http://www.sorolls.org (en endavant “la web”). Aquest lloc web ha estat creat per donar a conèixer i permetre l’accés als usuaris d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis d’ ACCCA.

Finalitat

Els materials continguts en aquesta web es faciliten exclusivament amb fins informatius. La visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web està permès, únicament i exclusivament amb finalitats personals o professionals. Es prohibeix expressament l’ús comercial, la distribució o exhibició pública, la transformació o descompilació dels seus continguts.
Alguns productes o serveis dels oferts a la web poden no estar disponibles al seu país d’accés.
ACCCA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, configuració, textos, imatges o les condicions generals o particulars aplicables a la web, i podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense avís previ.

Garantia

Els visitants fan servir aquest web sota la seva responsabilitat. ACCCA rebutja atorgar, per tant, qualsevol garantia pel que fa a aquest lloc web, ni a cap tercer amb el que pogués enllaçar, incloent qualsevol informació, material o altre contingut, ni exprés ni implícit. Sense que de cap manera pugui considerar-se de manera exclusiva, l’associació rebutja atorgar a l’usuari qualsevol garantia per mal funcionament del navegador, del sistema operatiu, virus o qualsevol altra causa que pogués haver causat algun dany a l’usuari.
Aquesta web pot contenir enllaços a altres llocs web. Cap garantia empara l’usuari pel que fa a aquests enllaços. En cap cas podrà ser responsable ACCCA de serveis o webs de tercers.

Responsabilitat

ACCCA, els seus empleats, col.laboradors o contractistes no respondran de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar de l’accés o ús per part dels usuaris, ni es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix.

Política de Privacitat

D’acord amb la vigent normativa sobre protecció de dades personals, ACCCA. informa els usuaris que les seves dades personals transmeses en emplenar els formularis del web, seran emmagatzemats en un fitxer electrònic, creat i mantingut sota responsabilitat de l’Empresa i registrat a l’Agència de Protecció de Dades. L’associació podrà tractar aquesta informació tant per respondre a us sol.licituds d’informació com per enviar, per qualsevol mitjà, incloent el electrònic, informació sobre productes i serveis que l’empresa consideri poden ser d’interès per a l’usuari. L’usuari està autoritzant expressament l’enviament d’informació comercial per correu electrònic.
L’empresa entén que les dades subministrades són confidencials, i posarà tots els mitjans tècnics i humans per evitar accessos no autoritzats, així com qualsevol alteració o pèrdua de dades. Les dades personals subministrades no seran transferides a tercers sota cap circumstància.
Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, modificació o eliminació a les adreces de contacte que apareixen en aquesta mateixa web.

Jurisdicció i Competència

Les presents condicions es regeixen pel dret espanyol. Qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús serà regida per la llei espanyola.

Crédits

Tema Suffusion creat per Sayontan Sinha.
Formularis cforms per delicious:days.
La imatge de fons ha estat compartida amb llicència CC BY-SA 2.0 i és propietat del seu autor.

 

Si té qualsevol dubte en relació a aquest avís legal, contacti amb nosaltres.

© 2011 sorolls.org Avís legal