Associar-se

Dades personals
 1. (*)
 2. (*)
 3. (*)
 4. (*)
 5. (*)
 6. (*)
 7. (*)
 8. Quin ha estat el motiu de la seva incorporació o el problema de soroll que ha patit
 9. Per la present, sol·licito de la junta directiva de l'ACCCA la meva incorporació a l'associació en qualitat de membre. Prometo respectar i complir amb els estatuts de l'associació en tot moment, així com els acords vàlidament adoptats tant per la Junta Directiva com per l'Assemblea
Dades bancàries
 1. La cuota anual es pot abonar per transferència bancaria al compte de l'ACCCA:
 2. CCC: 0081 (Banc Sabadell) 0305 99 0001457747
 3. Titular: ACCCA
 4. Concepte: quota anual
 5. O mitjançant carrec en compte corrent:
 6. Quota anual
 1. Els camps marcats amb (*) són obligatoris
 

© 2011 sorolls.org Avís legal