Contra la inactivitat en el control i reducció del soroll de les terrasses

La sentència té la seva particularitat i interès en el fet que rebutja, desacredita, el criteri defensat per l’Ajuntament: per avaluar si les terrasses superen o no els límits legals s’han de fer mesuraments sonomètrics durant totes (sic) les nits al llarg d’un any (les nits que plogui també?). Entenem que promitjar 365 valors sonors no té cap mena de sentit, ja que es desfigura la realitat i el grau de les molèsties que són més punyents i perjudicials durant l’estiu, quan les activitats tenen major impacte acústic.
Recordem que la sentència condemna per no actuar, per no fer res en absolut més enllà de donar llicència de terrasses als locals sense contemplar més requisits que l’abonament d’una taxa.
Curiosament, l’Ajuntament no va recórrer la sentència, convertint-se en ferma.

Sentència contra l’Ajuntament de Vielha e Mijaran: soroll a la via pública per clientela d’un bar musical

Declarada il·legal l’Ordenança de Sant Mori que protegia els tocs del campanar de l’església

Rescatem i incorporem aquesta pàgina de l’anterior web de l’ACCCA que sota aquest títol Presó pels torturadors acústics! recollia les sentències penals emeses a Catalunya amb condemnes de presó per als violents i torturadors del soroll

jurisprudència sobre contaminació acústica

jurisprudència sobre contaminació acústica

© 2011 sorolls.org Avís legal