tornar a la hometornar a la home Plaça Regomir, 3, pral. 1a.
08002 Barcelona
Tels. 93 319 53 46
     accca@sorolls.org

Assessoria Jurídica

Assessoria Tècnica
Acústica

Gabinet Psicològic

Consulta Mèdica


Es troba a... ASSOCIAR-SE A L'ACCCA


 

Qui som

Estatuts

Junta Directiva

Novetats

Associar-se

 

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ A L'ACCCA


(*) camps obligatoris


DADES PERSONALS
Nom i cognoms*
Adreça*
Localitat*
Província
Codi Postal*
Telèfon*/s
/
fax
e-mail* @
Quin ha estat el motiu
de la seva incorporació

o el problema de soroll que ha patit
veïns incívics
local d'oci nocturn
bar-restaurant
trànsit del carrer (incloses motocicletes i cotxes xumba-xumba)
carreteres, autopista, aeroport
locals comercials en general (supermercat...)
aires condicionats
cap dels anteriors

altres
Per la present, SOL·LICITO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ACCCA la meva incorporació a l'associació en qualitat de membre
prometo respectar i complir amb els estatuts de l'associació en tot moment, així com els acords vàlidament adoptats tant per la Junta Directiva com per l'Assemblea.
DADES BANCÀRIES
transferència bancària a favor de l'ACCCA
CCC: 2081 (Caixa de Penedès) 0078 54 3300013223
titular: ACCCA
concepte: quota anual
càrrec en compte corrent
Entitat Oficina DC
  Núm. de compte
          
NIF* (imprescindible)
Quota anual escollida* 35€     55€      altra quantitat

D'acord amb la llei 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades només seran utilitzades per la gestió del despatx de la consulta.