tornar a la hometornar a la home
Plaça Regomir, 3, pral. 1a.
08002 Barcelona
     accca@sorolls.org

Qui som

Estatuts

Junta Directiva

Novetats

Associar-se

 


Es troba a... ASSESSORIA JURÍDICA consultes

 

 

Assessoria Tècnica Acústica    Gabinet Psicològic  Consulta Mèdica

Assessoria Jurídica tornar a Assessoria Jurídica


El ruido es una de las manifestaciones
de agresión al medio ambiente y a la
salud de las personas

(sentència del Tribunal Suprem,
de 24 de febrer de 2003,
Sala Segona (Penal) Cas Chapó)


Documents

 

 

Consultes jurídiques